Wetswijziging zorgt voor heffing opcentiemen op leegstand en verkrotting

Het CD&V-bestuur van Linter maakt gebruik van de wetswijziging met betrekking op de bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Linter zal 75 opcentiemen heffen op de gewestbelasting op die leegstand en verwaarlozing voor de periode 2016 - 2019. Ook op de gewestbelasting op verwaarlozing en verkrotting van woningen en gebouwen worden 75 opcentiemen geheven.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_02106840