Windturbines in Boutersem: veel vragen blijven onbeantwoord

Afgelopen zondag organiseerde het actiecomité tegen de geplande windturbines langs de E40 een infosessie in de parochiezaal van Willebringen. Het actiecomité beklemtoonde nogmaals dat het niet tegen alternatieve energie is, maar dat ze ongerust zijn; er blijven immers tal van vragen onbeantwoord. Opvallende aanwezigen: burgemeester Sarah Boon en milieuschepen Chris Vervliet.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blbbi_01470844