Zaterdag laatste suikerbieten naar Tienen

Deze week komen de laatste bieten toe in de Tiense Suikerraffinaderij.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_02042936