Zelfscanbalie in bibliotheek is officieel ingehuldigd tijdens receptie

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=BLAPE_20120908_001