Zetel van Autonoom Gemeentebedrijf 'in Kledingzaak Arnauts'

Er kan en mag tijdens de gemeenteraadszittingen in Kortenaken ook geregeld gelachen worden. Tijdens de jongste raadszitting werden de lachspieren geweld aangedaan, toen vanuit de oppositie opgemerkt werd dat volgens de voorbereidingsnota van de gemeenteraad de zetel van het AGB zich bevindt op het adres 'Dorpsplein 1'. Op dat adres is Kledingzaak Arnauts al 'een eeuwigheid' gevestigd. Onverwachte gratis reclame voor de uitbaatster dankzij de foute informatie.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141204_01411947