Bedrijfsgegevens en algemene voorwaarden

Vlaams-Brabantse Mediamaatschappij NV (VBM) (BE 0448.442.084) is de exploitatiemaatschappij van ROB vzw (KBO 0433.509.331).

GDPR - Privay en surf policy Mediahuis

Bij een opdracht voor aankoop van zendtijd op ROB-tv  zijn de Algemene Voorwaarden Zendtijd VBM van toepassing.

Materiaal mag kant-en-klaar worden aangeleverd, voor zover het voldoet aan onze technische specificaties voor het aanleveren van videobestanden.

Kant-en-klaar aangeleverd materiaal dient ons te bereiken uiterlijk 3 werkdagen voor de voorziene antennedatum.

Bij een opdracht voor een audiovisuele productie door VBM, zijn de Algemene Voorwaarden Audiovisuele Productie VBM en volgende deadlines van toepassing