Modernisering bedrijventerrein Nieuwland

De provincie en de stad Aarschot gaan de komende jaren het bedrijventerrein Nieuwland moderniseren. De infrastructuur is verouderd en de leegstand is er de voorbije jaren gestegen tot elf procent.

Met de modernisering willen stad en provincie meer KMO's naar het bedrijventerrein lokken. Nu is er voornamelijk grote milieuvervuilende industrie gevestigd. De werkzaamheden aan het openbaar domein starten ten vroegste in 2017. De heraanleg omvat onder meer nieuwe wegen, gescheiden rioleringen en betere, afgescheiden fietspaden. Het is ook de bedoeling om een betere aansluiting te maken met het station van Aarschot. Het toekomstige parkeerpark aan de achterkant van het station moet de stad met het bedrijventerrein verbinden.