In 2020 nieuwe parkwegbrug aan Abdij van Park

Tegen september 2020 komt er een nieuwe Parkwegbrug over de spoorlijn naast de Abdij Van Park in Heverlee. Dat zijn de stad Leuven en spoorwegbeheerder Infrabel overeengekomen.

Dankzij de brug kunnen voetgangers en fietsers opnieuw gemakkelijk van en naar de Abdij als ze van centrum Leuven komen. Het nieuwe exemplaar vervangt de oude Parkwegbrug, die Infrabel een jaar geleden moest weghalen omdat ze op instorten stond. Leuven heeft lange tijd gepleit voor een voorlopige vervangbrug, voor de vele fietsers en voetgangers die van de vorige brug gebruik maakten. En ook de veiligheidsdiensten moeten nog altijd een hele omweg maken om tot bij de Abdij te geraken. Maar die komt er niet, omdat de bouw van een voorlopige brug erg duur en tijdrovend zou zijn volgens Infrabel. Dat wil de definitieve bouwaanvraag volgend jaar indienen, in 2019 starten de werken en als alles goed verloopt ligt de brug er tegen de start van het schooljaar 2020. Het hele project kost 1 miljoen euro.