GAS-boetes voor foutparkeerders

Vanaf het najaar gaat de stad Leuven zélf foutparkeerders beboeten via een GAS-boete. En dat betekent vooral extra inkomsten voor de stad. Want het geld van de boete gaat vanaf dan rechtstreeks naar de stadskas. Op dit moment is dat nog naar de federale overheid. Voor de overtreder verandert er niets, want het bedrag van een boete blijft hetzelfde.

Leuven heeft elk jaar meer dan 20 000 foutparkeerders. Het gaat dus over een aanzienlijk bedrag aan boetes, al nuanceert burgemeester Tobback dat de inkomsten van de stad sterk de hoogte in zullen gaan.