Meer dan 600 bezwaren tegen wijncentrum

Meer dan 600 mensen hebben in Linden bezwaar aangetekend tegen de tweede bouwaanvraag van ondernemer Urbain Vandeurzen voor een wijncentrum langs de Kasteeldreef.

In januari trok Vandeurzen zijn eerste bouwaanvraag nog terug op vraag van de gemeente. Die ontving toen zo'n 60 bezwaarschriften. Vorige maand diende de ondernemer een nieuwe, aangepaste bouwaanvraag in. Daarin zou het geplande gebouw kleiner worden en komt er geen wijnproeverij meer. Maar die aanvraag stoot nu dus op nog meer protest. Zo verzamelde actiecomité Lindens Landschap alleen al bijna 650 handtekeningen.

Het gemeentebestuur van Lubbeek bekijkt die bezwaarschriften nu en heeft nog een maand de tijd om de bouwaanvraag goed te keuren, of opnieuw af te wijzen.