KSD Sint-Jan viert carnval week na krokusvakantie

De basisschool van KSD campus Sint-Jan viert dit jaar als enige school in Diest geen carnaval VOOR de krokusvakantie. Reden daarvoor is het carnavalsfeest van de ouderraad. Dat valt pas op zondag 25 februari in de Lakenhalle.

KSD Sint-Jan viert carnval week na krokusvakantie