Dieren gedood in Haachts Broek

In natuurgebied Haachts Broek is een dierenbeul aan het werk. Wandelaars troffen er een vos en een blauwe reiger dood aan. De vos blijkt vergiftigd, de vogel is dan weer doodgeschoten met een jachtgeweer. Natuurpunt heeft het Agentschap Natuur en Bos verwittigd en gaat klacht indienen bij de politie.

Dieren gedood in Haachts Broek