Linkse betoging tegen beleid Francken

Meer dan 100 mensen van een twintigtal organisaties houden vanavond een mars voor de mensenrechten en tegen racisme in Leuven. Ze doen dat naar aanleiding van een lezing van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken morgenvroeg. De actievoerders kregen af te rekenen met een rechtse tegenbetoging, maar alles verliep uiteindelijk zonder schermutselingen.

Linkse betoging tegen beleid Francken