Oplossing voor te late schoolbussen

Vanaf januari zullen de schoolbussen van De Lijn naar het Heilig Hart Instituut in Heverlee acht minuten vroeger vertrekken. Daarmee is er een oplossing voor de leerlingen die geregeld te láát op school komen en daarvoor straf krijgen.

Oplossing voor te late schoolbussen