Verenigd actiecomité vraagt dringend maatregelen

In Leuven hebben maar liefst 12 verschillende buurtactiecomités zich verenigd. Leuven Brult noemen ze zich, en ze verzetten zich tegen een aantal beslissingen van de stad over onder meer leefbaarheid en verkeershinder.

Verenigd actiecomité vraagt dringend maatregelen