Meer dan 600 bezwaren tegen wijncentrum

Meer dan 600 mensen hebben in Linden bezwaar aangetekend tegen de tweede bouwaanvraag van ondernemer Urbain Vandeurzen voor een wijncentrum langs de Kasteeldreef.

Meer dan 600 bezwaren tegen wijncentrum