Oplossing voor mysterieus geluid?

In Tienen lijkt er een oplossing gevonden te zijn voor het mysterieuze gezoem dat al enkele weken bewoners van onder meer de Potterij- en Boststestraat wakker houdt. Het geluid dook enkele weken geleden plots op in de buurt van de Tiense Suikerraffinaderij.

Oplossing voor mysterieus geluid?