Gemeentes vragen steun voor afschaffing vliegroute

De gemeentes Haacht, Rotselaar, Holsbeek en Aarschot roepen federaal minister van mobililteit Francois Belot op om de afschaffing van de vliegroute Leuven Rechtdoor te steunen.

Gemeentes vragen steun voor afschaffing vliegroute