Marc Florquin had vorig jaar meeste mandaten

Van alle burgemeesters en provincieraadsleden uit onze regio had gedeputeerde Marc Florquin in 2016 het grootste aantal betaalde mandaten, 9 in totaal. Dat blijkt uit de jaarlijkse lijst die vandaag is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Marc Florquin had vorig jaar meeste mandaten