Minister Tommelein licht zijn energiebeleid toe

Vlaams minister voor energie Bart Tommelein is zijn plannen voor wind- en zonne├źnergie komen voorstellen bij de provincie. Burgemeester, schepenen en provincieleden waren present om samen van gedachten te wisselen met de minister. Aan het eind huldigde de minister een zogenoemde solar bench in, een zitbank op zonne-energie, waar je en passant je smartphone kan opladen.
De Vlaamse overheid pakte trouwens vandaag ook uit met een website waar je kan nagaan of hun dak geschikt is voor zonnepanelen of een zonneboiler, hoeveel het kost en wat de terugverdientijd is. Meer info op www.energiesparen.be/zonnekaart

Minister Tommelein licht zijn energiebeleid toe