Nieuwe klimaatkaart

De provincie Vlaams-Brabant heeft vandaag haar vernieuwde klimaatkaart voor. De kaart toonde eerst enkel projecten rond hernieuwbare energie. Nu komen daar ook klimaatacties rond mobiliteit, gebouwen, consumptie en landbouw bij. https://www.vlaamsbrabantklimaatkaart.be/

Nieuwe klimaatkaart