Steeds meer jongeren in armoede

Armoede verjongt. Dat is de voornaamste conclusie uit het armoederapport van onze provincie. Almaar meer jongeren leven van een tegemoetkoming zoals een leefloon. Het goede nieuws is dat het aantal 65-plussers in armoede afneemt.

Steeds meer jongeren in armoede