De Nieuwe Start

Acht weken. Acht ontnuchterende getuigenissen.

Acht moedige mensen die de sociale economie in Leuven een gezicht geven. ROB-tv gaat op zoek naar het unieke levensverhaal van regiogenoten die een nieuwe start maken.

| Share