Media en Cultuur

Het Depot krijgt lening van ruim 260.000 euro voor DOMO-site

Het Depot in Leuven heeft een lening van ruim 260.000 euro van de stad Leuven gekregen. Met dat geld kan de vzw achter de concertzaal een subsidiedossier opstellen, zodat het binnenkort het DOMO-gebouw aan de Leuvense Bondgenotenlaan kan ombouwen tot een nachtclub. Twee jaar geleden kocht de stad de voormalige meubelwinkel aan voor 4 miljoen euro. De bedoeling was toen al om het volledige pand opnieuw in te richten als een nachtclub, omdat het aan de achterkant van de concertzaal grenst. Nu leent de stad opnieuw geld uit aan Het Depot, zodat de vzw het ontwerp voor het project verder kan uitwerken. De lening, met een looptijd van 20 jaar en een rentevoet van 3,8%, wordt erugbetaald vanaf het moment dat Het Depot begint met de nieuwe nachtclub uit te baten. Wanneer er geen extra subsidies van de Vlaamse overheid komen om de herinrichting uit te werken, zal de stad de voorwaarden herbekijken.