Justitie

Verdubbeling in het aantal woninginbraken in Leuven in 2022: "Meeste inbraakpogingen in Heverlee en Kessel-Lo"

Lees hier het officiële persbericht van Politie Leuven:

Vorig jaar registreerde de Leuvense politie 446 inbraken in woningen. In vergelijking met coronajaar 2021 een verdubbeling. Maar beter is te vergelijken met de pre-coronaperiode en dan zien we dat de inbraakcijfers terug op dat niveau zitten. Met weliswaar de vaststelling dat het bij 43,9 % van de geregistreerde feiten bij een poging bleef. Het aantal mislukte inbraken zit al enkele jaren in de lift. Politie en de stad blijven dan ook volop inzetten op sensibilisering en preventie. 

Met een kleine inspanning en alertheid kunnen inbrekers vaak worden buiten gehouden. Je kan bij de stad gratis beveiligingsadvies aanvragen. Een adviseur komt dan bij je thuis tips geven over hoe je je woning beter kan beveiligen. Alle info vind je op https://leuven.be/beveiligingsadvies-voor-je-woning . Ben je een langere periode van huis weg, bijvoorbeeld voor een vakantie, kan je bij de politie gratis afwezigheidstoezicht aanvragen. Dan komt de politie tijdens je afwezigheid geregeld een kijkje nemen aan je woning.

Bijna traditioneel gaat het aantal inbraken omhoog vanaf december. Van januari 2022 tot mei 2022 registreerden we een relatief hoog aantal feiten en pogingen. De zomermaanden was duidelijk minder inbraakactiviteit zichtbaar om vanaf oktober weer te stijgen en 2022 in december af te sluiten met een piek. Het inbraakrisico ligt hoger in de late namiddag en ’s avonds.

De meeste inbraken pogingen werden geregistreerd in Heverlee (33,2 %) en Kessel-Lo (33 %). Leuven centrum was goed voor 26 % registraties, Wilsele en Wijgmaal 7,8 %.

In 74,4 % van de gevallen ging het om een inbraak (of poging) in een huis, zeker in de deelgemeenten. In het centrum daarentegen werden vooral appartementen en studentenkamers geviseerd. Inbrekers gingen vooral op zoek naar juwelen en uurwerken en naar geld. Het vaakst zochten ze hun weg via de achterkant van de woning waar een raam of deur werd geforceerd.

In andere bestemmingen dan woningen werden in 2022 209 inbraken (of pogingen) geregistreerd. Dit cijfer werd veel minder sterk beïnvloed door corona.

De meeste inbraken in niet-woonbestemmingen betreffen aanhorigheden zoals kelders (25) , garageboxen (20) en tuinhuizen (18) en in mindere mate magazijnen, opslagplaatsen en fietsenbergingen (87 feiten in totaal). Vervolgens werden ook werven (27 feiten) en horecazaken (24 feiten) regelmatig bezocht. Het aandeel pogingen, dus mislukte inbraken, lag met 25,8 % duidelijk lager dan bij de woninginbraken.

Ongeveer de helft van de feiten vond plaats in Leuven centrum. Heverlee was goed voor ongeveer één derde. De buit bestond vooral uit allerhande gereedschap en werktuigen. Voor zover het tijdstip van de inbraak bekend was, bleek dit vaker tijdens de nacht te zijn, dit in tegenstelling tot de inbraken in woningen. .

Wil jij meer Nieuws uit Leuven ontvangen via WhatsApp? Klik dan HIER (enkel via smartphone).