Waar verblijven de vleermuizen in Vlaams-Brabant?

Vleermuizen hebben zowel in de zomer als in de winter nood aan een verblijfplaats. De provincie helpt hen hierbij om geschikte locaties in te richten.