Gezondheid

Ziekenhuizen in onze regio gaan meer samenwerken, Vandeurzen: "Ziekenhuizen zitten krap, de vraag op spoed zal toenemen"

De kleinere ziekenhuizen in onze regio zullen de komende jaren versterkt worden, dat zegt voormalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen, en de voorzitter van Plexus. Dat is de nieuwe samenwerkingsorganisatie van de 4 ziekenhuizen in onze regio. Plexus heeft een toekomstplan opgesteld voor onze regio, en daarin staat dus dat het belangrijk is om de kleinere ziekenhuizen, zoals die van Diest en Tienen, sterker te maken. Het gaat onder meer om de materniteitsafdelingen en de spoedgevallendienst.