Media en Cultuur

Erfgoeddag staat dit jaar in het teken van 'Beestig'

De Erfgoeddag van komende zondag wordt beestig. Want dit jaar vormen dieren de rode draad om ons cultureel erfgoed in de kijker te zetten. Overal in Vlaanderen, en dus ook in onze regio, zijn er activiteiten die een link houden met dieren. Thema's zoals dieren in de kerk, de bouw van het eerste slachthuis en analyse van onze vleesconsumptie komen allemaal aan bod. Meer info over de activiteiten vind je hier