Mobiliteit en Verkeer

Holsbeek trekt 350.000 euro uit voor asfalteringswerken in het najaar

De gemeente Holsbeek gaat dit jaar opnieuw de toplaag van een aantal asfaltwegen vernieuwen. Het betreft de Pleinstraat, de Leuvensebaan (van Attenhovendreef tot grens met Kessel-Lo), het Kerkebos, de Gildestraat en een stuk van de Kastanjeweg. Daarnaast pakt de gemeente ook drie wegdelen aan die deel uitmaken van een fietsroute of een geplande fietsroute: Chartreuzenberg (aansluiting op de Leming), Rodeberg en Roostweg-Geestmolenstraat.

"Door het affrezen en vernieuwen van de toplaag, wordt het wegdek terug gedicht zodat geen schade ontstaat aan de onderlagen asfalt en de fundering van de weg," vertelt schepen van openbare werken Rudy Janssens (cd&v Holsbeek).

Het totaal van de werken is geraamd op 350 000 euro. Tijdens de werken worden de straten gedurende korte tijd (maximum twee dagen) afgesloten. De uitvoering wordt voorzien in de periode september-oktober van 2023.