Media en Cultuur

Jan Primusfeesten eindigen met knaller: Belle Perez, Kobe Ilsen en Viktor Verhulst

In Haacht zijn de Jan Primusfeesten gisteren geëindigd met spetterende optredens van onder meer Belle Perez en het DJ-duo Kobe Ilsen en Viktor Verhulst.