Politiek

Leuvens schepen van wonen Lies Corneillie reageert op boek Luc Vanheerentals

De voornaamste kritiek van Vanheerentals is dus dat de Stad Leuven te weinig investeert in wonen. Zo merkt hij bijvoorbeeld op dat er slechts €100.000 is vrijgemaakt voor het Sociaal Beheersrecht, een project waarin verkrotte woningen worden opgeknapt en goedkoop worden verhuurd. De Stad Leuven zelf zegt alvast dat er wel degelijk genoeg financiële middelen zijn vrijgemaakt, maar dat ze niet alles zelf in handen heeft.