Nieuws

Leuvense hogeschool en universiteit willen onderzoeken of mensen sterren kunnen onderscheiden aan de hand van hun geluid

Sterren kijken dat kennen we allemaal, maar sterren luisteren dat is redelijk nieuw. In bibliotheek Tweebronnen kan je dat vanaf morgen wel gaan doen. Het is een project van Astro Sounds in samenwerking met onder meer de KU Leuven en UCLL. De bedoeling is om na te gaan of mensen verschillende soorten sterren kunnen onderscheiden aan de hand van hun geluid. Als dat kan, dan zou het veel eenvoudiger zijn om de grote hoeveelheid aan data uit het heelal te verwerken.