Mobiliteit en Verkeer

Lubbeek gaat gemeente digitaal in kaart brengen

Lubbeek gaat samen met 7 partners de gemeente digitaal in kaart brengen. Daarmee worden onder meer de verkeersstromen en het fietsverkeer in beeld gebracht. Zo kan de gemeente in de toekomst beter testen wat de impact is van veranderingen in de weginfrastructuur.