Nieuws

Stad Leuven pakt nachtlawaai aan: "Slimme technieken zoals een boodschap projecteren op de grond kunnen helpen"

embed

De stad Leuven gaat de komende maanden het nachtlawaai in de Naamsestraat in kaart brengen. Dat doet ze op twee manieren: geluidsmeters plaatsen tegen de voorgevels van huizen en de bewoners vragen om via een app op hun smartphone te laten weten wanneer ze nachtlawaai horen. De bedoeling van het hele proefproject is om het lawaai te verminderen of zelfs te voorkomen. De resultaten kunnen later ook in andere straten gebruikt worden.