Anderstalige cursisten schrijven voor de stadskrant

De cursisten die de Nederlandse taal leren krijgen een boeiende opdracht. Ze mogen elk op een originele manier een invulling geven aan een artikel in de stadskrant van Vilvoorde.