Nieuws

Abdij Averbode: "We hopen nog altijd op update van rode lijst, maar we vrezen ervoor"

De abdij van Averbode is nog altijd volop bezig met het stikstofdossier, en wat er nog mogelijk is voor de boerderij daar.