Nieuws

Centrum na Seksueel Misbruik opent in het UZ Leuven: "hulp volledig op maat van de patiënt"

In het UZ Leuven is vandaag het Zorgcentrum na Seksueel Geweld officieel geopend. Het is het eerste in onze regio. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen er 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht. In het centrum krijgen ze dan medische zorg en psychologische begeleiding en kunnen slachtoffers ook een sporenonderzoek laten doen. Dat is nodig om daarna klacht neer te leggen. Ook dat kan in het centrum. Door alles te bundelen in één centrum moet de stap voor slachtoffers om hulp te zoeken kleiner worden.