Nieuws

Gemeenteschool in Hoegaarden wil uitbreiden, maar botst op heel wat hindernissen

embed
door Laura Clays De gemeenteschool van Hoegaarden moet uitbreiden, maar dat loopt niet zo vlot. De leerlingen zitten nu al verspreid over twee plaatsen, en op één van die twee plaatsen had de gemeente plannen om een nieuwbouw bij te zetten. Maar de plannen vielen letterlijk in het water door overstromingsgevaar. Daarom wil de gemeente nu de lokalen van de failliete paintballclub inrichten als leslokalen.