Onderwijs

GITO Tervuren maakt vanaf volgend jaar deel uit van scholengroep Scoop naar gemeenschapsonderwijs

En nog in Tervuren maakt het GITO, het Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs, vanaf 1 januari deel uit van het Gemeenschapsonderwijs. Meer bepaald van scholengroep Scoop, die al 21 andere scholen in de noordoostrand van Brussel heeft, goed voor 10 000 leerlingen. Tervuren zegt dat het het beroeps-en technisch onderwijs zo wil versterken in het GITO. Voor de leerlingen en hun ouders verandert er niks, de vestiging aan Pater Dupierreuxlaan en het onderwijsaanbod blijven behouden. De gemeente investeert wel nog in de gemeenteschool van Moorsel en de sporthal in Vossem, daar zijn nog wel geen concrete plannen voor; de basisschool in Tervuren, de oude muziekschool, wordt dan weer gerenoveerd met onder meer nieuwe klassen.