Nieuws

Hoofdarts Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven roept op: “Stel je psychische zorg niet uit.”

door Sielke Sanen “Stel je psychische zorg niet uit en blijf in contact met hulpverleners.” Een duidelijke oproep van psychiater en hoofdarts Bouckaert van het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven in Kortenberg. Voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn is het cruciaal dat de zorg en therapieen blijven doorgaan. Zoniet, bestaat kans op herval. Ook in deze tweede coronagolf blijft in Kortenberg alle psychiatrische zorg, zowel voor huidige als nieuwe patiënten toegankelijk.