Nieuws

Korpschef PZ Getevallei pleegde geen strafbare feiten blijkt uit strafrechtelijk onderzoek van parket, er lopen wel nog 2 andere procedures

Het parket van Leuven heeft het dossier rond mogelijk grensoverschrijvend gedrag van de korpschef van politiezone Getevallei geseponeerd. Uit het onderzoek blijkt dat hij geen strafrechtelijke feiten heeft gepleegd. De korpschef kan wel nog niet terug aan het werk, want er loopt nog een tuchtonderzoek en een schorsingsprocedure.