Nieuws

Leuven onderzoekt mogelijkheid om aantal rijbanen op de ring te verminderen

In Leuven onderzoekt de stad samen met de Vlaamse overheid of het mogelijk zou zijn om het aantal rijbanen te verminderen op de ring, op sommige plaatsen. Dan zou je bijvoorbeeld maar twee rijbanen hebben, één in elke richting. Op die manier komt er veel plaats vrij, bijvoorbeeld voor fietspaden en voetpaden, een busbaan of extra groen. De volledige ring éénrichtingsverkeer maken, zoals de stad Mechelen gaat doen, is niet aan de orde.