Media en Cultuur

Lubbeek organiseert scholenzangfeest met traditionele Vlaamse kinderliedjes

In Lubbeek nemen 311 leerlingen van het eerste en tweede leerjaar uit 5 scholen deel aan het scholenzangfeest. Ze zingen er traditionele Vlaamse kinderliedjes. Het maakt deel uit van project rond taalstimulering van gemeente en Vlaams-Brabant.