Economie

Lubbeek voorziet extra budget om inwoners die geen aanspraak maken op sociaal tarief te helpen bij energiefactuur

De gemeente Lubbeek maakt 30.000 euro extra vrij om inwoners te ondersteunen die het moeilijk hebben om hun gas- of elektriciteitsfactuur te betalen. Met dat zogenoemde Energiefonds richt de gemeente zich op mensen die géén recht hebben op het sociaal tarief, maar die wel in financiële problemen komen door hun energiefactuur. Inwoners moeten ten laatste tegen 15 november een steunaanvraag indienen door een mail te sturen naar energiefonds@lubbeek.be, nadien wordt bekeken wie effectief aanspraak maakt op extra steun. Eerder dit jaar maakte de gemeente daar al 50.000 euro voor vrij, daar werden 17 gezinnen mee geholpen.