Economie

Ook Tremelo neemt maatregelen om energiekosten zo laag mogelijk te houden

En niet alleen Tienen, ook de gemeente Tremelo voert verschillende maatregelen in om de energiekosten zo laag mogelijk te houden. Op die manier wil ze ook haar inwoners aansporen om de komende herfst en winter zuinig om te gaan met energie.