Nieuws

Provinciegouverneur Jan Spooren wil betere samenwerking om projecten rond waterbeheer sneller uit te voeren

Provinciegouverneur Jan Spooren pleit er ondertussen voor om de verschillende instanties die met waterproblematiek bezig zijn beter op elkaar af te stemmen. Er zijn onder meer de Vlaamse Milieu Maatschappij, de regionale landschappen, de bovenlokale bekkenbesturen, maar volgens Spooren is het niet altijd even duidelijk wie nu precies waar voor bevoegd is. Door een integrale aanpak zouden toekomstige projecten om wateroverlast tegen te gaan, sneller uitgevoerd kunnen worden, zegt hij.