Nieuws

Recupel wil nieuw educatief project starten in 10 verschillende Leuvense scholen

Vzw Recupel is op zoek naar 10 Leuvense scholen om een recyclageproject te starten. De leerlingen van de deelnemende scholen doorlopen eerst een educatief traject. Daarin wordt uitleg gegeven over de ecologische impact van elektro-afval en hoe ze daar iets kunnen aan doen. Reduce – repair – reuse - recycle: circulaire economie, maar dan op kindermaat. Daarna volgt een inzamelcompetitie: de leerlingen maken ouders, buren, familie, vrienden … warm om afgedankte en ongebruikte toestellen op school binnen te brengen. ? Intussen zijn er ook badges te verdienen door een presentatie te maken over urban mining, op bezoek te gaan bij een herstelatelier, een ruilbeurs te organiseren voor oud elektronisch speelgoed …

Wie de meeste punten verzamelt via de uitdagingen en de inzameling, maakt kans op een bezoek aan Technopolis of een aankoopbon bij de Kringwinkel. De prijsuitreiking is voorzien voor half oktober in Tweebronnen. Leuvense scholen die interesse hebben om mee te werken aan dit project vinden meer informatie op deze link.