Onderwijs

Stad Leuven zoekt overnemer voor stedelijke scholen

embed
door Evelien Heeren De stad Leuven is op zoek naar nieuw onderwijsnet voor de laatste 2 stedelijke scholen in de stad. Het gaat over het SKLO in de Leo Dartelaan en de Parkschool voor Buitengewoon Onderwijs aan de Geldenaaksebaan. De scholen zijn nu nog in handen van de stad maar in september schrijft ze een concessie uit om het beheer over te hevelen naar een ander onderwijsnet. Zowel de katholieke scholengroep als het gemeenschaps of methodeonderwijs zijn volgens het stadsbestuur mogelijke opties. De twee scholen in eigen beheer houden, vindt het niet langer de juiste keuze.