Onderwijs

Stad Tienen gaat voor- en naschoolse kinderopvang uitbesteden

embed
door Lore Rombaut De stad Tienen gaat op zoek naar een externe partner om de buitenschoolse kinderopvang te organiseren voor alle basisscholen. Op dit moment zijn de scholen daar nog altijd zelf verantwoordelijk voor. De nieuwe opvang zal wel pas ten vroegste na de kerstvakantie, in 2021 dus, van start gaan.