Nieuws

Steden en gemeenten springen zuiniger om met energie: "Straatverlichting 's nachts doven"

Ook de steden en gemeenten in onze regio denken na hoe ze zuinig kunnen omspringen met energie en hun eigen factuur kunnen drukken. De stad Diest bijvoorbeeld klopte daarvoor al aan bij netbeheerder Fluvius. Die gaat alle steden en gemeenten voorstellen om tijdens weeknachten de verlichting te doven. Steden en gemeenten uit dezelfde regio moeten dan wel akkoord zijn met het voorstel, want Fluvius kan niet per straat of dorp het licht uitdoen. De burgemeester van Diest Christophe De Graef hoopt dat de provinciegouverneur daar initiatief voor neemt.